Vandring i solnedgang på en eng med smukke markblomster

Ved at bruge dine sanser på dig selv, får du et dybere indblik og kendskab i dig. Du mærker dig selv, dine grænser, din lyst, hvem du er, hvad du vil og ikke vil – du står ved dig selv.

Ved at lytte, til de ord du bruger, se dig selv udefra, mærke efter i din krop, fintune din intuition, vil du opdage mønstre og temaer i dine sanseoplevelser. Sanserne kan give os ny viden. Igennem dem, møder vi verden men også os selv. Med sanseindtryk og vores bevidsthed, kan vi reflektere over livet, os selv og vores omverden på samme tid.

Du lærer dig selv bedre at kende, når du sanser dig selv.

Et indblik i sansernes liv

Sanserne er vigtige redskaber når vi vil lære nyt eller gå på eventyr og tage verden ind igennem høresans, lugtesans, smagssans, følesans og synssans. Vi har alle sammen sanser og derfor er vi alle eksperter på området. Men selvom vi oplever de samme ting, kan vi have helt forskellige oplevelser af det, fordi sanserne er så nuancerede at end ikke videnskaben forstår dem til fulde. Deres kompleksitet af lagrede sanseoplevelser, fysiske, mentale og psykiske lag, rummer så meget individuel viden, at det er svært at kortlægge dem fuldt ud.
Det er også vigtigt at nævne, at selvom man måske mangler en sans, så betyder det ikke, at man ikke har en forestilling eller en sans for tingene alligevel. Nogle blinde fornemmer for eksempel farver på deres egen måde og er måske en slags eksperter på det vi kan kalde for indre sanseoplevelser?
Sanserne er med os hele tiden og kan lære os meget om os selv og vores omverden. Derfor er de så spændende at dykke ned i.

Sanserne er vores læringskanaler

Igennem sanserne oplever vi hinanden, vores omverden og os selv. Det er sanserne, vi bruger, når vi lærer nyt – de er læringskanaler som vi kan udvikle til supersanser, hvis vi har behov for det. Nogle er født med supersanser, andre har måske trænet dem op til at kunne noget helt specielt. Det kan være en særlig god smagssans, der smager nuancer i kaffe, mad og vin som andre ikke bemærker. Det kan også være grafiske designere, der via deres arbejde lærer at se marginale forskelle eller fejl i placeringen af et fotografi eller en tekst i et design. Der kan altså være optrænet sansning eller måske medfødt sansning. 

sanseliv udforsker, undersøger og skaber bevidsthed om vores sanser

widget sanseliv
  • hvordan bruger vi vores sanser?
  • hvordan tilegner vi os ny viden?
  • hvordan sanser vi os selv og hinanden?
  • hvordan renser vi vores sanser?